هدف شما از سئو سایت شامل کدام مورد زیر است؟
مشتریان فعلی شما در حال حاضر از چه طریق است؟
چه میزان می‌توانید در ماه هزینه رپرتاژ آگهی و محتوای متنی بپردازید؟