پرش لینک ها

خدمات سئو

[pix_highlighted_text items=”%5B%7B%22text%22%3A%22%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%22%2C%22highlight_color%22%3A%22%23ffd900%22%2C%22heading_font%22%3A%22heading-font%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%B3%D8%A6%D9%88%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%22%2C%22is_highlighted%22%3A%22true%22%2C%22highlight_color%22%3A%22%23ffd900%22%2C%22bold%22%3A%22font-weight-bold%22%2C%22heading_font%22%3A%22heading-font%22%2C%22new_line%22%3A%22true%22%7D%5D” title_size=”h3″ position=”text-right” heading_id=”1603684939151-1d8b13e7-0cf6″][pix_text bold=”font-weight-bold” content_color=”heading-default” position=”text-right” animation=”fade-in” css=”.vc_custom_1614930764494{border-bottom-width: 1px !important;padding-top: 20px !important;border-bottom-color: rgba(0,0,0,0.2) !important;border-bottom-style: solid !important;}” delay=”200″]برای بهترین بودن در گوگل هیچ وقت دیر نیست.[/pix_text][pix_text size=”text-20″ content_color=”body-default” position=”text-right” animation=”fade-in-up” css=”.vc_custom_1614931114744{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 10px !important;}” delay=”200″]سئو (SEO) و بهینه سازی چیست ؟
سئو و بهینه سازی به عبارت ساده بهینه سازی کردن سایت شما برای نمایش بهتر و بالاتر در اولویت های موتور های جستجو است، تا سایت مربوطه به درستی و در بالاترین جایگاه در موتور های جستجو از جمله گوگل برسد.[/pix_text][pix_button btn_text=”توضیحات بیشتر …” btn_text_color=”white” btn_size=”lg” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_animation=”fade-in-left” btn_anim_delay=”400″]
[pix_img align=”text-center” animation=”fade-in-right” style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” image=”https://essentials.pixfort.com/seo/wp-content/uploads/sites/42/2020/10/image-1.png” css=”.vc_custom_1604791813064{margin-top: 20px !important;}” width=”90%” delay=”200″]
[pix_img style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” image=”https://essentials.pixfort.com/seo/wp-content/uploads/sites/42/2020/11/feature-2.png” css=”.vc_custom_1604791756362{margin-bottom: 40px !important;}” height=”220px”]

تولید محتوا هدفمند

[pix_text size=”text-18″ content_color=”body-default” position=”text-right” animation=”fade-in” css=”.vc_custom_1614933704983{border-top-width: 1px !important;padding-top: 20px !important;padding-bottom: 10px !important;border-top-color: rgba(0,0,0,0.2) !important;border-top-style: solid !important;}” delay=”100″]تولید محتوای هدف مند میتواند خیلی سریع تر شما را در رسیدن به مقصد در بهینه سازی سایت شما کمک کند.[/pix_text][pix_button btn_text=”درخواست محتوا هدفمند” btn_color=”primary-light” btn_size=”normal” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_icon_position=”after” btn_icon_animation=”yes” btn_full=”true” btn_link=”https://essentials.pixfort.com/seo/features/” btn_icon=”pixicon-angle-right”]
[pix_img style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” image=”https://essentials.pixfort.com/seo/wp-content/uploads/sites/42/2020/11/feature-3.png” css=”.vc_custom_1604791765788{margin-bottom: 40px !important;}” height=”220px”]

استراتژی پیشرفت در سئو

[pix_text size=”text-18″ content_color=”body-default” position=”text-right” animation=”fade-in” css=”.vc_custom_1614933795034{border-top-width: 1px !important;padding-top: 20px !important;padding-bottom: 10px !important;border-top-color: rgba(0,0,0,0.2) !important;border-top-style: solid !important;}” delay=”100″]برای سئو حتما باید یک استراتژی هدفمند داشته باشیم تا بتوانیم به صورت کاملا حرفه ای استراتژی خوبی برای رسیدن به اهداف کسب و کار بچینیم.[/pix_text][pix_button btn_text=”درخواست استراتژی سئو” btn_color=”primary-light” btn_size=”normal” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_icon_position=”after” btn_icon_animation=”yes” btn_full=”true” btn_link=”#” btn_icon=”pixicon-angle-right”]
[pix_img style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” image=”https://essentials.pixfort.com/seo/wp-content/uploads/sites/42/2020/11/feature-1.png” css=”.vc_custom_1604791776906{margin-bottom: 40px !important;}” height=”220px”]

بهینه سازی

[pix_text size=”text-18″ content_color=”body-default” position=”text-right” animation=”fade-in” css=”.vc_custom_1614933558964{border-top-width: 1px !important;padding-top: 20px !important;padding-bottom: 10px !important;border-top-color: rgba(0,0,0,0.2) !important;border-top-style: solid !important;}” delay=”100″]درخواست بهینه سازی برای سایت در اولین قدم باید یک سایت از نظر کدینگ و ساختار بهینه سازی شود.[/pix_text][pix_button btn_text=”درخواست بهینه سازی” btn_color=”primary-light” btn_size=”normal” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_icon_position=”after” btn_icon_animation=”yes” btn_full=”true” btn_link=”#” btn_icon=”pixicon-angle-right”]
[pix_badge bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” text_color=”heading-default” bg_color=”gray-2″ style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” animation=”fade-in-up” element_div=”text-center” padding=”” text=”حرفه ای شو” css=”.vc_custom_1614938036139{padding-top: 5px !important;padding-right: 9px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 9px !important;}”][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” position=”center” size=”h3″ text_color=”heading-default” css=”.vc_custom_1614938085362{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}” max_width=”500px”]چرا انتخاب های نوین برای استارت پروژه سئو شما[/sliding-text]
[pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_color=”body-default” pix_duo_icon=”deer” icon_color=”gradient-primary” icon_size=”36″ padding_content=”10px” content_align=”center” animation=”fade-in-up” title=”سال ها تجربه در زمینه سئو” css=”.vc_custom_1614938236569{margin-top: 30px !important;margin-bottom: 30px !important;}” element_id=”1614932148479-1bc14b79-a643″]8 سال تجربه موفق در سئو انواع پروژه های تجاری تحت وب[/pix_feature][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_color=”body-default” pix_duo_icon=”box-3″ icon_color=”gradient-primary” icon_size=”36″ padding_content=”10px” content_align=”center” animation=”fade-in-up” title=”آنالیز و هک رشد” css=”.vc_custom_1614938356086{margin-top: 30px !important;margin-bottom: 30px !important;}” element_id=”1614932148504-fc01354e-19f2″]آنالیز وهک رشد در بهبود و سریع تر شدن روند موفقیت در پروژه سئو سایت شما.[/pix_feature][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_color=”body-default” pix_duo_icon=”thunder-move” icon_color=”gradient-primary” icon_size=”36″ padding_content=”10px” content_align=”center” animation=”fade-in-up” title=”تیم حرفه ای” css=”.vc_custom_1614938517488{margin-top: 30px !important;margin-bottom: 30px !important;}” element_id=”1614932148525-306f0fe3-1b6e”]تیم حرفه ای و توانمند در زمینه های دیجیتال مارکتینگ نگرش حرفه ای را در روند پیشرفت بسیار تاثیر گذار خواهد بود.[/pix_feature]
[pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_color=”body-default” pix_duo_icon=”airpods” icon_color=”gradient-primary” icon_size=”36″ padding_content=”10px” content_align=”center” animation=”fade-in-up” title=”گزارش دهی” css=”.vc_custom_1614938167639{margin-top: 30px !important;margin-bottom: 30px !important;}” element_id=”1614932148575-0c9fa78b-818d”]گزارش دهی درست پروژه وعملکرد سایت شما در موتورهای جستجو[/pix_feature][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_color=”body-default” pix_duo_icon=”active-call” icon_color=”gradient-primary” icon_size=”36″ padding_content=”10px” content_align=”center” animation=”fade-in-up” title=”مشاوره و راهنمایی” css=”.vc_custom_1614938275732{margin-top: 30px !important;margin-bottom: 30px !important;}” element_id=”1614932148603-21e319fe-1435″]مشاوره و راهنمایی درست شما در زمینه سئو و روند پروژه شما[/pix_feature][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_color=”body-default” pix_duo_icon=”backspace” icon_color=”gradient-primary” icon_size=”36″ padding_content=”10px” content_align=”center” animation=”fade-in-up” title=”تعهد کاری” css=”.vc_custom_1614938416596{margin-top: 30px !important;margin-bottom: 30px !important;}” element_id=”1614932148629-ba05a005-0081″]مسئولیت و تعهد کاری ما را در روند پروژه احساس خواهید کرد.[/pix_feature]
[content_box style=”3″ hover_effect=”3″ add_hover_effect=”1″ animation=”fade-in-up” sticky_top=”sticky-top” css=”.vc_custom_1601088289763{padding-top: 30px !important;padding-right: 25px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 25px !important;background-color: #ffffff !important;}”][animated-heading words=”%5B%7B%22word%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%22%2C%22word_color%22%3A%22body-default%22%2C%22word_custom_color%22%3A%22%23333333%22%7D%2C%7B%22word%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%22%2C%22word_color%22%3A%22body-default%22%2C%22word_custom_color%22%3A%22%23333333%22%7D%5D” title=”گام های” text_after=”حتما بخوانید”][pix_feature_list content_size=”text-20″ content_color=”heading-default” icon_color=”gradient-primary” features=”%5B%7B%22text%22%3A%22%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%D8%A6%D9%88%20%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22deer%22%2C%22icon%22%3A%22pixicon-database-check%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D9%87%D8%AF%D9%81%20%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22backspace%22%2C%22icon%22%3A%22pixicon-browser%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%20%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22thunder-circle%22%2C%22icon%22%3A%22pixicon-database-check%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22active-call%22%2C%22icon%22%3A%22pixicon-database-check%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22airpods%22%2C%22icon%22%3A%22pixicon-database-check%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%A7%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22airplay%22%2C%22icon%22%3A%22pixicon-database-check%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22box-3%22%2C%22icon%22%3A%22pixicon-database-check%22%7D%5D” flist_bold=”font-weight-bold” animation=”fade-in-up” css=”.vc_custom_1614936883089{margin-bottom: 10px !important;}”][pix_button btn_text=”درخواست مشاوره و شروع” btn_target=”true” btn_style=”flat” btn_color=”gradient-primary” btn_text_color=”white” btn_size=”md” btn_effect=”3″ btn_hover_effect=”3″ btn_add_hover_effect=”” btn_icon_position=”after” btn_icon_animation=”yes” btn_full=”true” btn_animation=”fade-in-up” btn_link=”#” btn_icon=”pixicon-angle-right” btn_anim_delay=”100″ css=”.vc_custom_1614936827829{margin-bottom: 0px !important;}”][/content_box]